Feest van het H. Hoofd, Zetel van de Goddelijke Wijsheid: 19 juni 2015


TERESA HIGGINSON’S BIRTHDAY,  27.5 1845.

also 

FEAST OF SACRED HEAD, 19th JUNE, 2015.

to All  Devotees.

teresa-higginson1.jpg    In your part of the world, very little remains of Tuesday, May 27th, Teresa’s Birthday, we may still say “Happy Birthday Teresa”.  It’s also a good time to seek her Intercession for Peace and Justice in  the areas where acts of unspeakable brutality are  being perpetrated on the totally innocent, not least of whom are Catholics. The importance of her Intercession cannot be overstated, she was a teacher of English Parentage, England being The Dowry of Mary from whence the rebellion against Rome, the Reformation, began, is it not correct to believe the return to Rome should begin here in England, through Teresa’s Intercession and our Devotion to The Wisdom of The Sacred Head.

Sacred Head of Jesus      June 19th is the Feast of The Sacred Head, Seat of Divine Wisdom, Who charged Teresa with the spreading of The Devotion to His Sacred Head.   Jesus’ choice of date was the Friday following The Feast of His Sacred Heart, (this year being June 12th), consequently there will be a Day of Prayer Celebrated at St. Winefride’s Church, Neston, where Teresa’s remains lie in peace.

Father Michael McCormack commences the day at 11 a.m. followed by Mass at Noon – Lunch Break (bring own Lunch) 2.30 – weather permitting Teresa’s Prayers recited at her Graveside, (otherwise in Church), remembering Petitions, particularly of Devotees unable to attend – Rosary and Benediction in Church – the day closing approximately 3.30 p.m.

Details of all books and a DVD on Teresa, can be found at “sacredhead.org” website which thanks to Fr. Findlay-Wilson contains other  websites and a great deal of information.

With Love and a promise of remembrance in my prayers,

Margaret Rainford. 


Eerherstel


Gebed

Eeuwige Vader, ik offer U op, het Heilig Hoofd van Jezus, bedekt met bloed, zweet, stof en spuug, tot eerherstel voor de misdaden van atheïsten, goddelozen, godslasteraars en schenders van Uw heilige Naam, van de Zondag en de heilige Feestdagen.

Moge de meest heilige, meest gewijde, meest geliefde, meest mysterieuze en onuitsprekelijke Naam van God altijd geprezen, gezegend, bemind en verheerlijkt worden, zowel in de Hemel als op aarde, door al God’s schepselen en door het Heilig Hart en Hoofd van Onze Heer Jezus Christus in het Heilig Altaarsacrament. Amen.

Gebed tot de H. Jozef
Wij groeten u H. Jozef, rechtvaardig bevonden, de Heer is met U. Gij zijt uitverkoren als hoofd van de Heilige Familie en gezegend is Maria Uw bruid, altijd Maagd, Heilige Jozef voedstervader van God de Zoon, bid voor ons zondaars, nu en in ‘t uur van onze dood. Amen.

Gebed tot de H. Aartsengel Michaël
Heilige Aarsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem Zijn macht doet gevoelen; en gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke kracht in de hel terug. Amen.