Gebed: doornkroning van het H.Hoofd

DoornkroningEeuwige Vader, door de onbevlekte van Maria en het goddelijke Hart van Jezus,

offer ik U op:

de wonden, de pijnen en het kostbare Bloed van het heilige Hoofd van Jezus bij de doornkroning,

tot verzoening van mijn zonden tegen de H. Geest en die van alle mensen,

tot vermijding van zulke zonden en voor de uitbreiding van het Koningschap van Christus op aarde.

Onze Vader …
Weesgegroet …