Handboek en Onderzoek In Scribd


Deze verhandeling is een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver.

Fr. Marcel ofm.cap.Onderzoek naar bronnen en getuigen rondom Teresa Higginson en de H. Hoofd devotie

Onderzoek naar de bronnen en getuigen rondom Teresa Helena Higginson in relatie tot de Devotie tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid.

Onderzoek- en reisverslag gemaakt door pater Marcel in oktober 1937.

Pater Marcel: “Ik zou een ondankbare zijn, indien ik niet alles opgetekend had wat ik tijdens die reis beleefd heb. Ik heb nooit iets van die aard ondervonden in mijn leven, zoals in die 10 dagen. Hoe zal ik de Heer en Maria bedanken? Het was schoon, bijna ongelooflijk! Ik voel over mij een verantwoordelijkheid komen. Ik moet iets doen voor de Godsvrucht tot het H. Hoofd. Waarom moest ik dit alles beleven: Waarom zovele heilige zielen ontmoeten?  Hier dan dit relaas.”