Scribd


HANDBOEK

voor de

GODSVRUCHT TOT HET HEILIG HOOFD VAN JEZUS,

ZETEL DER GODDELIJKE WIJSHEID

zoals ze in de nagelaten brieven van

Teresa Helena Higginson

voorgesteld wordt

 tot heilmiddel

van de hedendaagse kwalen

 van ongeloof en geestelijke hoogmoed

Z.E.P. Marcel, minderbroeder kapucijn


Hoofdstuk I: Noodzakelijkheid van Jezus’ Wijsheid voor ons christelijk leven
Hoofdstuk II: Grondslagen van deze Godsvrucht
Hoofdstuk III: Kentekenen van deze Godsvrucht
Hoofdstuk IV: Het wezen van deze Godsvrucht
Hoofdstuk V: Beweegredenen van deze Godsvrucht
Hoofdstuk VI: Beledigingen en eerherstel
Hoofdstuk VII: Oefeningen en gebeden
Hoofdstuk VIII: De Godsvrucht tot het H. Hoofd en de overige godsvruchten
Aanhangsel: Beloften aan de vereerders van het H. Aanschijn, Heilig Hart en H. Hoofd
Nawoord pastoor Geudens
Bibliografie


Deze verhandeling is een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver.

Fr. Marcel ofm.cap.


Document in drie delen

Deel 1Teresa Higginson-deel 1

Deel 2Teresa Higginson-deel 2

Deel 3Teresa Higginson-deel 3Onderzoek naar bronnen en getuigen rondom Teresa Higginson en de H. Hoofd devotie

Onderzoek naar de bronnen en getuigen rondom Teresa Helena Higginson in relatie tot de Devotie tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid.

Onderzoek- en reisverslag gemaakt door pater Marcel in oktober 1937.

Pater Marcel: “Ik zou een ondankbare zijn, indien ik niet alles opgetekend had wat ik tijdens die reis beleefd heb. Ik heb nooit iets van die aard ondervonden in mijn leven, zoals in die 10 dagen. Hoe zal ik de Heer en Maria bedanken? Het was schoon, bijna ongelooflijk! Ik voel over mij een verantwoordelijkheid komen. Ik moet iets doen voor de Godsvrucht tot het H. Hoofd. Waarom moest ik dit alles beleven: Waarom zovele heilige zielen ontmoeten?  Hier dan dit relaas.”