Schrijver Z.E.P. Marcel

Over de schrijver Z.E.P. Marcel is zeer weinig bekend. Hij was een pater kapucijn. Z.E.P. staat waarschijnlijk voor: Zeer Eerwaarde Pater. Nergens wordt de volledige naam vermeld van de pater en nergens een woord over zijn woon- of werkadres. Gegevens ontbreken over waar de twee manuscripten zijn geschreven en/of uitgegeven; er worden geen jaartallen genoemd, op een paar na: (a) de reis naar Engeland in 1937, (b) de vermelding van de tweede wereldoorlog 1940-1945 en (c) het jaartal 1962. Marcel heeft hulp gekregen bij het typen van medewerkers uit Brugge. In het reisverslag wordt tevens de stad Brugge genoemd als uitgangspositie voor de reis naar Engeland.

Ik heb een vermoeden dat deze geschriften een aantal jaren in het bezit zijn geweest van een uitgeverij in België, welke nu niet meer bestaat. Daar de opportuniteit afwezig werd geacht tot uitgave van deze voorname documenten, werd er geen aandacht meer aan geschonken. Deze papieren zijn later van hand tot hand gegaan; van de opgeheven uitgeverij Hovine naar de Nederlandse contactpersoon van de uitgeverij, mevrouw Niemands, en later naar de heer D. Tenslotte is het manuscript in 1977 in mijn bezit gekomen. Moge het pionierswerk van pater Marcel vrucht dragen ook in de XXI-ste eeuw!

Bij het tot stand komen van dit werk – speciaal voor Internet en bijgevolg voor een grotere lezerskring – heb ik gebruik gemaakt van twee bundels met getypte pagina’s:

1). “Boodschap van de Wijsheid Gods voor de XX-ste Eeuw”, Pater Marcel en J.J., Tweede vervolg, Handboek voor de Godsvrucht tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid (blz.1-103), met kaft;

img3

2). “Boodschap van de Wijsheid Gods voor de XX-ste Eeuw”, Pater Marcel en J. J.; Geest van Teresa Higginson, korte levensschets (blz. 1-15); Naklanken uit 1937 (het betreft het onderzoek naar de bronnen en getuigen rondom Teresa Helena Higginson in relatie tot de Devotie tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid; onderzoek- en reisverslag gemaakt door pater Marcel in oktober 1937), reis naar Engeland (blz. 16-51), met kaft;

Ik ben op zoek naar informatie over de schrijver Z.E.P.Marcel. De gevonden nieuwe gegevens zullen worden verzameld op deze webpagina.

Update 26 december 2012: Pater Marcel is in ieder geval niet; Pater Marcel De Bie ofm van de Fraterniteit Brugge Boeverie; geboren  te Heist-op-den-Berg op 24 juli 1923; werd minderbroeder-kapucijn op 14 september 1941; priester gewijd op 13 februari 1949; overleden op 21 maart 2010 in het WZC Herdershove te Brugge. Tijdens de reis naar Engeland in 1937 was deze pater Marcel pas 15 jaar oud! Pater de Bie trad in het klooster in 1941 (na 1937).

Landgraaf, 24 december 2012 pastoor Geudens