Misformulier H. Mis H. Hoofd van Jezus

Misformulier H. Hoofd van Jezus, vrijdag 18 juni 2021

H. Mis Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid (wit)

Vrijdag, Octaafdag van het Heilig Hart. Ter ere van het Heilig Hoofd van Jezus, zetel van de Goddelijke Wijsheid, heiligdom van de krachten van de ziel, centrum van de zintuigen en regerende macht van het heilig Hart. Het bekroont en verstevigt niet alleen toewijding aan het Heilig Hart, maar vat op zichzelf alle aanbidding samen voortvloeiend uit de Heilige Mensheid van Christus, onze God en Koning.

Gebed

O God, Die in het Heilig Hoofd van Uw Zoon, gewond door onze zonden, genadig toestaat om ons de oneindige rijkdom van Uw Wijsheid te schenken; sta toe, smeken wij U, dat wij, door deze Wijsheid met toewijding te vereren, onze plicht van waardige aanbidding kunnen vervullen. Door Onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste lezing: Apoc 21, 1-7

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen, en de zee is nu niet meer. En ik Johannes, zag de heilige stad het nieuwe Jeruzalem, neerkomend uit de hemel van God, voorbereid als een bruid versierd voor haar man. En ik hoorde een grote stem van de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God met de mensen, en Hij zal bij hen wonen. En zij zullen Zijn volk zijn en God zelf met hen zal hun God zijn. En God zal alle tranen uit hun ogen wegvegen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouwen, noch huilen, noch verdriet zal meer zijn, want de vroegere dingen zullen voorbijgaan. En Hij die op de troon zat zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn zeer getrouw en waar. En Hij zei tegen mij: “Het is gebeurd. Ik ben Alpha en Omega: het Begin en het Einde. Aan hem die dorst, zal ik de fontein van het water des levens geven, vrijelijk. Hij die zal overwinnen, zal deze dingen bezitten. En ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn zoon zijn.

H. Evangelie: Johannes 14, 6-17

Jezus, zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tegen Hem: Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.

Jezus, zei tegen hem: Ben Ik een dergelijk lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus?  Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het geven. Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Gebed over de gaven

Verleen, wij smeken U, o Heer, dat het Offer dat in de aanwezigheid van Uwe Majesteit wordt opgedragen, ons de genade van toewijding mag schenken en voor ons een gezegende eeuwigheid mag verkrijgen. Door onze Heer….

Prefatie

‘Christus, Koning van het Heelal’ (Missaal 542)

Communie

“Mijn ziel is bedroefd tot in de dood. Blijf hier en waakt.” (Marcus 14,34)

Gebed na de Communie

Sta ons toe, wij smeken U, almachtige God, door de intelligentie van de zuivere geest, om het meest heilige mysterie van het Heilig Hoofd van Uw Zoon in toenemende mate te begrijpen, welke wij met een plechtige aanbidding vereren. Door onze Heer…

Een gedachte over “Misformulier H. Mis H. Hoofd van Jezus

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s