Noveen van het H.Aanschijn tot eerherstel

Paus Pius XII verklaarde in 1958 het feest van het Heilig Aanschijn van Jezus als Vastenavond (de dinsdag voor Aswoensdag) voor alle rooms-katholieken.


De Rozenkrans van het Heilig Aanschijn

Er zijn vijf groepen van elk 5 kleine kralen met een grote kraal tussen elke groep.
Bid deze rozenkrans – eventueel op een normale rozenkrans – in onderstaande volgorde.

Ik geloof in God de Almachtige Vader … (Geloofsbelijdenis).

Onze Vader …

U komt alle lof, eer en dank toe, o Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in eeuwigheid Amen.

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet …
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet …
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet …

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest; zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Bid op de grote kralen:

Hemelse Vader, wij offeren U op, nederig en met aandrang, de oneindige Verdiensten en Smarten van het Heilig Aanschijn, Zijn kostbaar Bloed, al Zijn Wonden en Tranen, tot Uw grotere Eer en Glorie en voor de bekering van de zondaars.

Bid op de vijf kleine kralen:

Heilig Aanschijn, met Wonden bedekt, ontferm U over ons, wij roepen tot U.

Heilig Aanschijn met Bloed overstroomd, onferm U over ons, wij roepen tot U.

Heilig Aanschijn, in oneindige Liefde bittere Tranen vergietend, ontferm U over ons, wij roepen tot U.

Heilig Aanschijn, met hoon en smaad bedekt, ontferm U over ons, wij roepen tot U.

Heilig Aanschijn, zwijgend de vreselijkste smarten verdragend, ontferm U over ons, wij roepen tot U.

Bid hierna:  O Heer Jezus, toon ons Uw Heilig Aanschijn en wij zullen gered worden.

 Slotgebed: Eeuwige Vader, ik offer U op, door de allerreinste handen van Maria, het aanbiddelijk Aanschijn van Uw geliefde Zoon, tot eerherstel voor de lasteringen van Uw Heilige Naam en tot bekering van de zondaars.  Amen.
Beloften van Jezus:

  1. “Dank zij Mijn Mensheid die aan hen is meegedeeld, zullen zij inwendig een levende weerschijn van Mijn Godheid verkrijgen zodat zij door hun gelijkenis op Mijn Aan­schijn meer zullen schitteren dan veel an­dere zielen in het eeuwig leven.
  2. Op het ogenblik van hun dood zal Ik in hen herstellen, het beeld van God, door de zonde verminkt.
  3. Bij het vereren van Mijn Heilig Aanschijn zullen ze Mij zoveel genoegen doen als de H. Veronika; de dienst die ze Mij bewijzen heeft net dezelfde waarde, en Ik zal Mijn Goddelijke gelaatstrekken in hun ziel prenten.
  4. Dat Goddelijk Aanschijn is als een God­delijke zegel, dat Gods beeld in de zielen prent van hen, die het liefdevol bekijken.
  5. Hoe meer ze zich zullen inspannen om Mijn Goddelijk Aanschijn te herstellen, dat zo mismaakt wordt door de verwensingen en de goddeloosheid, des te meer zal Ik Mij bezig houden met het hunne, door de zonde verminkt. Ik zal er opnieuw Mijn Beeld inprenten, en Ik zal hun ziel in de schoonheid bij het doopsel herstellen.
  6. Als ze Mijn Heilig Aanschijn aan Mijn Vader opdragen, zullen zij de goddelijke toorn bedaren en de bekering van de zon­daars verkrijgen (alsof het een hemelse munt was).
  7. Als zij Mijn Heilig Aanschijn opdragen, zal hun niets worden geweigerd. Ik zelf zal hun bekommernissen aan Mijn Vader voorleggen.
  8. Door Mijn Heilig Aanschijn zullen ze wonderen verrichten. Ik zal ze met Mijn Licht verlichten, met Mijn Liefde omgeven en hun de volharding in het goede schenken.
  9. Ik zal ze nooit verlaten.
  10. Bij Mijn Vader zal Ik de Verdediger zijn van al wie door het woord, het gebed of de pen, Mij eerherstel brengt. Bij hun stervensuur zal Ik hun ziel van alle zondevlek­ken wit wassen en hun de oorspronkelijke schoonheid terugschenken.”

Bron

Een gedachte over “Noveen van het H.Aanschijn tot eerherstel

Laat een reactie achter op VAN BUYNDER Gaston Reactie annuleren

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s